Thép Ống Hàn Xoắn

Thép Ống Hàn Xoắn

  • Ứng dụng:
  • Dùng trong các đường dẫn dầu, khí gas.

co-ly-tinh-va-thanh-phan-hoa-hoc

Liên quan