Ống Thép Hợp Kim- Đúc

Ống Thép Hợp Kim- Đúc

  • Ứng dụng:
  • Dùng trong các đường dẫn dầu và khí, dùng trong bình trao đổi nhiệt, trong nồi hơi, dùng trong các đường ống dẫn áp lực cao.

co-ly-tinhthanh-phan-hoa-hoc

Liên quan