Bạc Tự Bôi Trơn Hdb-13

Bạc Tự Bôi Trơn Hdb-13

Vật liệu:

  • Thép+bột đồng+PTFE/sợi (đỏ)

bản chuẩn

Liên quan