Bạc Tự Bôi Trơn Hdb-10

Bạc Tự Bôi Trơn Hdb-10

Vật liệu:

  • Thép carbon+ hợp kim đồng + PTFE

Bản chuẩn

Liên quan