Bạc Lót Tự Bôi Trơn Hdb-12

Bạc Lót Tự Bôi Trơn Hdb-12

Material:

  • Thép + Bột đồng + PTFE

ban chuan

Liên quan