Bạc Biên Tự Bôi Trơn Hdb-20

Bạc Biên Tự Bôi Trơn Hdb-20

Vật liệu:

  • Thép carbon+bột đồng+POM

Bản chuẩn

Liên quan